Barnläkare rekommenderar Babywise

Jag har läst boken utifrån rollen som farfar och barnläkare. Jag har sett hur mina barnbarn, vars föräldrar tillämpat Babywise, kommit in i sunda rutiner och där barnen sovit hela natten redan när de var omkring tio veckor gamla.

Jag är också barnläkare och utifrån den rollen bedömt Babywise och dess innehåll. Mitt samlande intryck är att denna bok är mycket värdefull för nyblivna föräldrar. Dessutom ser jag att mina barnbarn fått den bästa tänkbara starten i sina liv.

Bokens huvudbudskap, som jag uppfattar det, går ut på att förstå och möta barnets behov genom att utforma sunda rutiner, vilket i sin tur ger välmående föräldrar. Detta görs möjligt genom föräldrastyrd matning där både hungersignal och klockan leder föräldrarna inför matningen. Om barnet visar hungersignaler ger man det mat och genom att mata fullt vid varje matning så söker man att återgå till en rutin att mata var 2,5-3,5 timme, även när de är små. Detta innebär matning åtta till tio gånger per dygn.

Babywise ger även bra principer för fasta sovrutiner som anpassas efter barnets behov och föräldrarnas situation. Vad gäller tillväxten hos spädbarn så följs denna i Sverige via kontakter med BVC. Här uppmärksammas de barn som är sjuka eller inte får i sig tillräckligt med mat. Det finns barn med kroniska sjukdomar som långt upp i åldrarna skall ha mat regelbundet, även nattetid. Barn med magsjuka kan också behöva vätska regelbundet nattetid, medan ett friskt barn redan vid ett par månaders ålder kan sova sju till åtta timmar på natten.

Ett annat område där boken ger goda råd är att lära känna sitt barn utifrån dess gråt, vilket är en spännande och lärorik läsning för nyblivna föräldrar.
Läs boken och ta del av bra principer för att bli en bra föräldrar och få ett harmoniskt barn.

Barnläkare och farfar från Norrköping

Lämna en kommentar